Rättsväsendet
 

Tomas Alv?
(ett efternamn som förpliktigar i det Svenska rättsväsendet)

Syrénvägen 2A

459 31 Ljungskile

 

Arbetar som rådman (domare) p?Uddevalla Tingsrätt

0522-361 80
 

Några exempel p?Tomas Alvås Beslut.

 

Bakgrund

Paret har delad vårdnad, pappan har mycket starka misstankar om att barnet utsätts för misshandel hos mamman,

Han försöker tala med mamman för att förbättra situationen men det går inte. Barnet är mycket rädd för sin mamma när hon skall hämta det.

D?mamman vid flera tidigare tillfällen utsatt barnet får fysiskt och psykiskt våld väljer pappan att inte lämna barnet till mamman.

Tomas Alvås beslut: Mamman anförtros ensam vårdnad!

Reflektion: Skulle Pappan ha anförtrotts vårdnaden om situation varit den omvända?

 

Bakgrund

En vårdnadshavare vill åka till Mellanamerika för att hälsa p?släktingar med ett barn som är tv?år gammalt.

Vårdnadshavaren ansöker d? hos tingrätten om undantag i umgänget med den andra föräldern.

Tomas Alv?beslutar att göra undantag i umgänget för att möjliggöra resan.

Detta trots att:

Resan som sådan är mycket påfrestande för barnet 35-40 h restid.

UD uppmanar till största försiktighet vid vistelse i landet p?grund av oroligheter i samband med val.

Barnläkare inte skulle utsätta sitt eget barn för en liknande resa (vill inte uttala sig i det enskilda fallet).

Barnsköterska inte skulle utsätta sitt eget barn sådan resa( vill heller inte uttala sig i det enskilda fallet).

För ett barn i den åldern är det viktigare att ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna under trygga omständigheter, än att vistas i ett oroligt u-land.

 

Reflektion: Om barnet skulle skadas under resan skulle Tomas Alv?ställas till svars för det inträffade?
  

Mats Hagelin

Gamla Gärdesgatan 19

442 30 Kungälv

Rådman-Domare Uddevalla Tingsrätt

 

Bakgrund

Mamman vill inte samarbeta, pappan är samarbetsvillig.

En lång vårdnadstvist, Barnet 5,5 år gammalt smiter iväg från från barnvakten i samband med umgänge hos pappan.

 

Mamman (vårdnadshavare) beslutar d?att barnet inte skall f?träffa pappan.

Mamman väcker talan i tingsrätten och yrkar p? övervakat umgänge 6 tim varannan vecka. Pappan yrkar p?växelvis boende.

Pappan motsätter sig enbart övervakat umgänge, med anledning att det inte blir naturligt för barnet, och att det inte finns rimliga skäl till att umgänget skall vara övervakat, däremot kan en del av umgänget vara övervakat om s?önskas.

 

Mats H beslutar att barnet tillsvidare inte skall ha något umgänge med sin pappa!

 

Reflektion:

Mats H kunde gjort ett tillägg i sitt beslut, att barnet skulle f? sakkunnig hjälp med att bearbeta förlusten av sin pappa, som det alltid varit van vid att f? träffa 2 dagar i veckan.

Är detta verkligen ett beslut som är barnet till gagn? Hur är man själv som förälder om man fattar ett sådant beslut?